Jump to content

Champ Joker

Det er skæg og ballade når Champ Joker kommer på bordet.

Gennemsigtigt bæger er ikke inkluderet

Inkl. pant